เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทมงคลไพศาลนั้นก่อตั้งจากการร่วมมือของสองบริษัทระหว่างบริษัทอุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติกจำกัดและบริษัทมงคลไพศาลโพลีพลาสจำกัด กลุ่มบริษัทมงคลไพศาลดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์พลาสติกการเกษตร ที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งตัวสินค้าและสิ่งแวดล้อม

Mppi
HQ
ตาข่ายกรองแสง
ผ้ามุ้งการเกษตร
เทปน้ำหยด