top of page
© สงวนลิขสิทธิ์

หน้าแรก  >  ท่อและฟิล์มการเกษตร

ท่อและฟิล์มการเกษตร
91246.jpg
แผ่นพลาสติกคลุมดิน

แผ่นพลาสติกคลุมดินจะมีความเหนียวทนทาน และไม่ขาดง่าย ช่วยป้องกันการเติบโตของวัชพืชและศัตรูพืช สามารถเป็นฉนวนให้กับพืชผักโดยการควบคุมความชื้นในดินให้อยู่ปริมาณเหมาะสมเพื่อไม่ทำให้พืชเน่า สามารถรักษาระดับpHในดินให้คงที่และที่สำคัญคือป้องกันการอัดแน่นของดินจากน้ำฝน

IMG_4475.JPG
เทปน้ำหยด

ใช้ในงานเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำเพื่อการเพาะปลูกเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ที่เป็นแถวยาว ช่วยในการรดน้ำต้นไม้ ประหยัดเวลา และทำให้งานสวนสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Leo Net_JPEG 046_edited.jpg
เชือกฟางการเกษตร

มีคุณภาพทนทาน เหนียว และแข็งแรง สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย อาทิเช่น งานอุตสาหกรรม งานมัดสินค้า งานมัดกล่องบรรจุภัณฑ์ งานเกษตรกรรม

bottom of page