ตาข่ายเลี้ยงไหม(จ่อ)

สี
การใช้งาน

เลี้ยงไหมระยะเริ่มทำรังดักแด้

Show More

ตาข่ายถ่ายมูลไหม

 
สี
การใช้งาน

เลี้ยงไหมระยะที่1-4 ก่อนขึ้นรังดักแด้

© 2016 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.