ตาข่ายเลี้ยงไหม(จ่อ)

Leo%20Net_JPEG_PROCESSED%20090_edited.jp
สี
การใช้งาน

เลี้ยงไหมระยะเริ่มทำรังดักแด้

ตาข่ายถ่ายมูลไหม

 
สี
การใช้งาน

เลี้ยงไหมระยะที่1-4 ก่อนขึ้นรังดักแด้