top of page
© สงวนลิขสิทธิ์

หน้าแรก  >  ตาข่ายทอ - ถัก  >  ตาข่ายกรองแสง

ตาข่ายกรองแสง
การใช้งาน

ปรับสภาพแวดล้อม แสง และอุณหภูมิ ภายในโรงเรือน สวน ลานจอดรถ

รายละเอียดข้อมูล

สี

การกรองแสง

50% , 60% , 70% , 80%

ขนาดสินค้า

ความกว้าง : 1.00 , 1.50 , 2.00 , 3.00 เมตร

ความยาว :   100 เมตร หรือตามความต้องการ

สีดำ

สีเขียว

สีฟ้า

bottom of page