เม็ดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์: เม็ดพลาสติกรีไซเคิล P.P., P.E.

วัตถุดิบ

ใช้วัตถุดิบจากการสูญเสีย ระหว่างการผลิต สะอาด คุณภาพสูง

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานฉีด งานเป่า และงานรีด

© 2016 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.