ตาข่ายกันกระแทก

สี
หรือ
ตามต้องการ
การใช้งาน

ใช้หุ้มกันกระแทก หรือสินค้ากระทบกัน ป้องกันสินค้าแตกหักเสียหาย ป้องกันสีลอกร่อนเมื่อสินค้ากระทบกัน