สินค้าหลัก

เม็ดพลาสติก
ตาข่ายทอ-ถัก
ท่อและฟิล์ม
ตาข่ายรีด

© 2016 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.