บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำกัด

Mongkolpisarn Plastic Industry Co., Ltd.

Products

Plastic Granules

Mesh

Knitted & Weaved Netting

Mulch & Tape

© 2016 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.