แผ่นพลาสติกคลุมดิน(ดำ-เงิน) 

สี
การใช้งาน

ใช้ปูคลุมหน้าดินป้องกันวัชพืช รักษาความชื้นในดิน

ความยาว 400 เมตร หรือตามต้องการ