ตาข่าย ทอ-ถัก

ตาข่ายกรองแสง

ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ มีน้ำหนักเบาช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างโรงเรือน  และประโยชน์ได้อีกมากมาย อาทิเช่น,ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด

ผ้ามุ้งการเกษตร

สินค้างานอเนกประสงค์ ในงานก่อสร้างใช้ร่อนทรายหรือกันวัสดุตก, ปิดชายคาป้องกันนกแและแมลงต่างๆ ราคาประหยัด 

ส่วนในงานเกษตรนิยมเอามาทำลานตากข้าว,พริก,ใบยาสูบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ  งานประมงนิยมเอาทำกระชังเป็นต้น

ผ้ามุ้งถัก

ทนทานกว่าผ้ามุ้งการเกษตร มุ้งที่มีคุณสมบัติทนทานแล้วเหนียว อายุการใช้งานหลายปี ใช้สำหรับงานประมงเช่น กระชังปลาและกบ หรือใช้สำหรับป้องกันวัสดุก่อสร้าง

Please reload