ตาข่ายหกเหลี่ยม

การใช้งาน

กรงไก่, เป็ด, สัตว์ปีก

กระชังปลา, กุ้ง

© 2016 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.