บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำกัด

Mongkolpisarn Plastic Industry Co., Ltd.

Drip Tape

Application

Economical above and underground irrigation

Colour

© 2016 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.