เทปน้ำหยด

การใช้งาน

ระบบหยดแบบประหยัด เหมาะสำหรับพืชโตเร็ว,เก็บเกี่ยวเร็ว เช่น พืชตระกูลแตง แตงโม, แคนคาลูป, แตงญี่ปุ่น

สี

© 2016 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.