IMG_20170117_145309

          ขนาดตา                         ความกว้าง                         ความยาว                         สี                         การใช้งาน   

#16

 

 

#20

0.9

1.2

1.5

2.0

2.5

3.0

3.6

4.0

5.0

 

เมตร

30 เมตร

 

30 หลา

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ทนทาน ใช้ในการเกษตร ลานตากผลิตผล กั้นบริเวณ กันแมลง การประมง กระชัง งานก่อสร้าง กันวัสดุตกเป็นต้น