บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำกัด

Mongkolpisarn Plastic Industry Co., Ltd.

Agriculture Netting

IMG_20170117_145309

Size                                         Width                                     Length                        Colour                         Application

0.9

1.2

1.5

2.0

2.5

3.0

3.6

4.0

5.0

 

#16

 

 

#20

meter

30 meter

 

 

30 yard

© 2016 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.

Floating basket, etc.

© 2021 Mongkolpaisal Plastic Industry Co.,Ltd.